Search

Ondersteunende en Palliatieve Zorg Indicatoren Tool

Please register for updates

This is important so that all SPICTTM users are aware of any changes or important information from the SPICT programme.

Please enter your details so that we can keep you informed of SPICTTM updates and relevant SPICT news.

The SPICT™ programme is an international collaborative project based at The University of Edinburgh.

This SPICT  tool is free to download.  SPICT must not be reproduced in any other format nor modified in any way without permission.

All users are responsible for ensuring that they use the current version of  this SPICT tool and for any use they make of SPICT and SPICT resources.

We now offer a service that gives SPICT Platinum Partners access to a customised version of SPICT with their own organisational logo.

Find out more here.

De SPICT-NL is een  handreiking voor zorgverleners in de eerste of tweede lijn, om patiënten te identificeren die een verhoogd risico hebben achteruit te gaan of te overlijden.

Wanneer we deze patiënten tijdig identificeren kunnen zorgverleners hun zorg- en andere behoeften inventariseren, alsmede die van hun mantelzorgers. Dit stelt zorgverleners in de gelegenheid om met de patiënt en zijn familie te exploreren wat voor hem of haar belangrijk is, en wat wensen, behoeften en doelen zijn.  Tijdige supportieve en palliatieve zorg kan op die manier gestart worden en geïntegreerd met de huidige zorg. Bovendien kan op toekomstige behandeling en zorg geanticipeerd worden.

De SPICT-NL helpt patiënten, de familie en (teams van) zorgverleners

 • Het biedt de mogelijkheid om te praten over de ziekte, zorgen van mensen en vooruit te planne
 • Het helpt de focus te verleggen richting het maximaliseren van de kwaliteit van leven en bereiken van de doelen van de patiënt
 • Het faciliteert de behandeling van de aandoening in combinatie met goede symptoomcontrole
 • Het vermindert de kans dat er ineens beslissingen genomen moeten worden tijdens een ‘crisis’
 • Het biedt de patiënt de gelegenheid tijdig een wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen, en voorkeuren voor de laatste levensfase op te stellen met hun arts of verpleegkundige
 • Het faciliteert betere communicatie tussen professionals en instellingen
 • Het helpt om de overdracht te verbeteren
 • Het kan bijdragen aan een vermindering van acute ziekenhuisopnames, onnodige diagnostiek en ineffectieve of ongewenste behandelingen

Hoe kunt u SPICT-NL in uw praktijk gebruiken

 • Als een stimulans om een gesprek met de patiënt te starten tijdens een consult of visite over zorgdoelen en wat voor hem belangrijk is wanneer zijn verder achteruitgaat.
 • Om patiënten te identificeren die baat kunnen hebben bij het aanpassen van hun zorgplan, zoals voorkeur voor reanimatie
 • Om patiënten te identificeren bij wie het van belang is om informatie te delen met bijvoorbeeld huisartsenpost of andere professionals
 • Om met patiënten die meerdere crisisopnames hebben gehad hun zorgplan te heroverwegen
 • Om patiënten te identificeren om tijdens een MDO te bespreken
 • Als een reminder om aanvullende zorg te overwegen of in te zetten
 • Om te helpen die patiënten te identificeren die wellicht aan hun laatste levensjaar zijn begonnen

Tips om een gesprek te starten met iemand die u als kwetsbaar heeft geïdentificeerd

 • Wat weet u zelf over uw gezondheidsproblemen en wat er in de toekomst kan gebeuren?
 • Sommige mensen maken zich zorgen over wat er gebeurt als het slechter met ze gaat – hoe is dat bij u?
 • Ik zou graag van u horen wat er allemaal belangrijk is voor u of uw familie
 • Soms willen mensen dat een familielid of vriend beslissingen voor ze nemen als het slechter met ze gaat… is dat iets waar u ook over zou willen praten?
 • We hopen dat het nog heel lang goed met u blijft gaan, maar ik ben bezorgd wat er gebeurt indien …..
 • Het is niet makkelijk om te praten over verslechtering, maar ik maak me zorgen dat als we dat niet doen, we geen goed beslissingen over uw zorg kunnen nemen. Wat is voor u de beste manier om dit te bespreken?

  Keep me informed on SPICT related news and updates of the SPICT tool.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.