SPICT-DK™ 2019 (Denmark)

Please register for updates.

This is important so that all SPICT users are aware of any changes or important information from the SPICT programme.

Please enter your details so that we can keep you informed of SPICT updates and relevant SPICT news.

    Keep me informed on SPICT related news and updates of the SPICT tool.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

I Danmark har man særligt sundhedspolitisk fokus på udvikle basal palliativ indsats og i manglen på redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats, blev der i REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation)  i 2018 etableret en arbejdsgruppe med formålet at oversætte og tilpasse SPICT™ i en dansk kontekst.

Arbejdsgruppen bestod af:

Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialist/postdoc, Holbæk Sygehus samt REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (tovholder)

Anna Weibull, praktiserende læge, Norddjurs Kommune (indtil 31/5 2018) derefter afdelingslæge, Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital;

Mette Raunkiær (MR), seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Med inspiration fra både oversættelsesguiden for EORTC- skemaet, og TRAPD-modellen (Translation, Review, Adjudication, Pretesting and Documentation) fandt oversættelsesprocessen sted i en oversættelse og tilbageoversættelse (forward-backward) procedure.

Herefter blev skemaet vurderet og diskuteret blandt de 29 sundhedsprofessionelle, fra både sygehus og primær sektor.

Der er udarbejdet et REHPA-notat der beskriver oversættelsen og interviewene i detaljer og som kan findes på REHPA hjemmeside www.rehpa.dk


For further information please contact:

Heidi Bergenholtz, hbz@regionsjaelland.dk 

Anna Weibull, daugaardweibull@dadlnet.dk

Mette Raunkiær, mette.raunkiaer@rsyd.dk


 

In English:

A working group consisting of representants from REHPA, The Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark & Holbæk Hospital & Norddjurs Kommune have translated and tested the cultural adaption of SPICT in a Danish context.

The translation was inspired partly by the TRAPD-translation model (Translation, Review, Adjudication, Pretesting, and Documentation) and partly by EORTC Quality of Life Translation Procedure.

The working group was:

Heidi Bergenholtz, RN, Post doc, Clinical Nursing Specialist, Holbæk Hospital, Denmark & Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark.

Anna Weibull, General Practitioner, Specialist in general medicine, Norddjurs kommune, Grenaa, Denmark

Mette Raunkiær, RN, MSc, Ph.D., senior researcher, REHPA, the Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark.

The SPICT™ programme is an international collaborative project based at The University of Edinburgh.

This SPICT  tool is free to download.  SPICT must not be reproduced in any other format nor modified in any way without permission.

All users are responsible for ensuring that they use the current version of  this SPICT tool and for any use they make of SPICT and SPICT resources.

We now offer a service that gives SPICT Platinum Partners access to a customised version of SPICT with their own organisational logo.

Find out more here.

Poster created by Anna Weibull for the exhibition at the NCGP (Nordic Congress of general Pratice) 2019

(Download as a PDF)