I Danmark har man særligt sundhedspolitisk fokus på udvikle basal palliativ indsats og i manglen på redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats, blev der i REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation)  i 2018 etableret en arbejdsgruppe med formålet at oversætte og tilpasse SPICT™ i en dansk kontekst. 

Arbejdsgruppen bestod af: 

Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialist/postdoc, Holbæk Sygehus samt REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (tovholder) 

Anna Weibull, praktiserende læge, Norddjurs Kommune (indtil 31/5 2018) derefter afdelingslæge, Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital;

Mette Raunkiær (MR), seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. 

Med inspiration fra både oversættelsesguiden for EORTC- skemaet, og TRAPD-modellen (Translation, Review, Adjudication, Pretesting and Documentation) fandt oversættelsesprocessen sted i en oversættelse og tilbageoversættelse (forward-backward) procedure.

Herefter blev skemaet vurderet og diskuteret blandt de 29 sundhedsprofessionelle, fra både sygehus og primær sektor.

Der er udarbejdet et REHPA-notat der beskriver oversættelsen og interviewene i detaljer og som kan findes på REHPA hjemmeside www.rehpa.dk


For further information please contact:

Heidi Bergenholtz, hbz@regionsjaelland.dk 

Anna Weibull, daugaardweibull@dadlnet.dk

Mette Raunkiær, mette.raunkiaer@rsyd.dk


 

In English:

A working group consisting of representants from REHPA, The Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark & Holbæk Hospital & Norddjurs Kommune have translated and tested the cultural adaption of SPICT in a Danish context.

The translation was inspired partly by the TRAPD-translation model (Translation, Review, Adjudication, Pretesting, and Documentation) and partly by EORTC Quality of Life Translation Procedure.

The working group was: 

Heidi Bergenholtz, RN, Post doc, Clinical Nursing Specialist, Holbæk Hospital, Denmark & Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark.

Anna Weibull, General Practitioner, Specialist in general medicine, Norddjurs kommune, Grenaa, Denmark

Mette Raunkiær, RN, MSc, Ph.D., senior researcher, REHPA, the Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

The SPICTTM programme is based in Scotland as a collaborative project led by The University of Edinburgh.

Icon

SPICT-DK™

Last updated October 2018

This SPICTTM  tool is free to download.  SPICTTM must not be reproduced in any other format nor modified in any way without permission.

All users are responsible for ensuring that they use the current version of  this SPICTTM tool and for any use they make of SPICTTM and SPICT resources.

We now offer a service that gives SPICT Platinum Partners access to a customised version of SPICTTM with their own organisational logo.

Find out more here.

Poster created by Anna Weibull for the exhibition at the NCGP (Nordic Congress of general Pratice) 2019

(Download as a PDF)