Personer, med et eller flere helbredsproblemer, som ikke har det godt, mangler ofte planer for pleje og støtte, fordi deres behov ikke er identificerede og derfor ikke får tilbudt hjælp rettidigt.

SPICT er et enkelt værktøj udviklet til at hjælpe sundhedsprofessionelle med at opspore personer, som kan profitere af støttende og lindrende pleje, hvilket betyder at være på forkant og planlægge fremadrettet.

Personer, pårørende og plejepersonale efterspurgte en version af SPICT, som indeholdt mere hverdagssprog.

SPICT-4ALL har som mål, at gøre det lettere for alle, at genkende og tale om tegn på, at en persons helbred overordnet er i forværring, så de og deres pårørende bedre kan koordinere pleje og støtte, uanset om de er hjemme, på plejehjem eller på hospital.

Vi håber, at personer med et eller flere alvorlige eller kroniske helbredsproblemer og deres pårørende vil bruge SPICT-4ALL til at spørge om mere hjælp og støtte, så den rette pleje og behandling er til rådighed, når behovet opstår.

About SPICT-4ALL

SPICT-4ALL was developed as a collaboration between the SPICT Programme lead and colleagues at St Barnabas Hospice in Lincolnshire, England. Public consultation and feedback are central to SPICT-4ALL.

SPICT-4ALL-DK og den tilhørende guide er oversat og testet i kommunal kontekst 2022 af Videnscenter for Lindring – København, Gert Engmark, RN og Alice Johansen, RN og MKS i samarbejde med lektor i basal palliation Sjællands Universitetshospital & REHPA, Heidi Bergenholtz, RN og Ph.d.

The SPICT™ programme is an international collaborative project based at The University of Edinburgh.

This SPICT  tool is free to download.  SPICT must not be reproduced in any other format nor modified in any way without permission.

All users are responsible for ensuring that they use the current version of  this SPICT tool and for any use they make of SPICT and SPICT resources.

We now offer a service that gives SPICT Platinum Partners access to a customised version of SPICT with their own organisational logo.

Find out more here.

Please register for updates

This is important so that all SPICT-4ALL users are aware of any changes or important information from the SPICT programme.

Please enter your details so that we can keep you informed of SPICT™ updates and relevant SPICT news.

    Keep me informed on SPICT related news and updates of the SPICT tool.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.